Kutlu Kitabımız Kur'an-ı Kerim
Sizin En Hayırlınız Kur'an-ı Kerimi Öğrenen ve Öğretenlerinizdir.
Hz Muhammed SAV

Namaz Nedir ?

Namaz nedir?
Müslümanlığın beş şartından biridir. Günde beş vakit kılınır. Ayrıca iki bayram namazı, bir de cuma namazı vardır. Namaz vakitleri ezanla bildirilir. Namaz kılmadan önce abdest almak şarttır.

Namaz kılarken Kıble ‘ye yönelinir. Cuma ve bayram namazı dışındakiler tek veya cemaatle beraber kılınabilir. Namaza dururken önce hangi namaz veya namazın hangi bölümü kılmıyorsa, ona «niyet» edilir. Namaza durduktan sonra bir defa secde edip tekrar doğruluncaya kadar olan namaz süresine bir «rekat» denir.
Namaza durduktan sonra el bağlanır. Fatiha ve zamm-ı sure okunur, «Allahuekber» diyerek öne doğru eğilip elleri dizlere komaya «rüku» denir. Doğrulur doğrulmaz «Rabbena lek-el hamd» (Ey Tanrı, bütün hamd sana yaraşır) diyerek diz çökülür, alın yere, iki el de başın iki yanına konur. Buna «secde» denir. Sonra yeniden Allahu ekber denerek kalkılır. İkinci rekattan sonra kalkılmaz, diz çökerek oturulur. Selamla beraber dört rekat namaz bitmiş olur.

Namaz, İslam'ın Beş Şartı'ndan biri olan ibadet. Kur'an'da günün belli vaktilerinde ve abdest şartını yerine getirerek namaz kılınması gerektiği belirtilmiştir. Kur'an ayetlerine göre namaz bir temizlenme aracıdır. Aynı zamanda Allah'ı anarak teslimiyetini yaratıcıya gösterme biçimdir. Kur'an'a göre namaz İbrahim'e öğretilen bir ibadet şeklidir. Kur'an'da namazın bazı şartlarda kısaltılabileceği belirtilmiştir.

Namaz, iftitah tekbiri (Allahu Ekber) ile başlanılan, kıyam (ayakta durmak), içinde Kıraat'ın (Kur'an-ı Kerim'den Fatiha suresi ile en az bir ayet olmak üzere zamm-ı sure okumak), rüku (eğilmek/ tesbihattan sonra) " Semia'llahu limen hamideh " "Rabbena lekel hamd" diyerek doğrulmak ve Sücud (secdeler, yere kapanma/tesbihat), sonrasında Ka'de (oturuş) şartları olan, içinde Tesbihat "Sübhane Rabbiye'l Azim, Sübhane Rabbiye'l A'la" olan ve selam "esselamü aleyküm ve rahmetullah" ile sona eren bir ibadettir.
Kur'an'da namazın kılınışı ile alakalı özel bir bölüm bulunmamakla birlikte, sadece namaz ile alakalı secde vurgusu yapılmış, ayrıca rüku (eğilmek) ve ayaktayken tabirleri de namaz için kullanılmıştır.

Hadislere göre namaz
Allah inancını tevhid çerçevesinde kabul etmiş her müslümanın öncelikle yerine getirmesi gereken bir ibadettir ve bu bakımdan dinde yeri çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim'de; "Sana vahyolunan kitabı oku, namazı dosdoğru kıl. Gerçekten namaz, hayasızlıktan ve fenalıktan alıkoyar." buyurulmaktadır." Hadislere göre Namaz dinin direğidir. Hadisi bu ibadetin önemini göstermektedir. Emevi sonrası Sünni fıkıhçılara ve hadisçilere göre, Kur'an-ı Kerim'den sonra, İslam dininin en önemli yazılı kaynağı olarak kabul edilmiş olan Sahih-i Buhari de geçen bir hadis şöyledir:
Nebi dedi:
Sizden herhangi birinizin kapısı önünde bir nehir bulunsa, ve o kimse nehirde günde beş defa yıkansa kendisinde kirden bir şey kalır mı ?
Dinleyenler:
"Hiç kir kalmaz Ya Rasulallah!" diye cevap verdiler.
Peygamberimiz:
"İşte beş vakit namaz da buna benzer, Allah namazla günahları siler." buyurdu. Ergenlik çağına girmiş her aklı başında müslümanın, farz olan namazları kılması İslam inancının gereğidir.
1 39