Kutlu Kitabımız Kur'an-ı Kerim
Sizin En Hayırlınız Kur'an-ı Kerimi Öğrenen ve Öğretenlerinizdir.
Hz Muhammed SAV

Kur'an-ı Kerimin Unsurları

Kur'an'ın 4 unsuru vardır

1. Lâfız, yani, okunur olması.
2. Arapça olması.
3. Peygamberimiz Hazret-i Muhammed'e (s.a.v.) indirilmesi.
4. Eksiksiz nakledilmiş olması.

Bu 4 unsurundan biri eksik olunca Kur'an olmaz. Binaenaleyh tercüme ve meâllere Kur'an denilemez ve bunlar Kur'an'ın yerini tutamaz.

2 72