Kutlu Kitabımız Kur'an-ı Kerim
Sizin En Hayırlınız Kur'an-ı Kerimi Öğrenen ve Öğretenlerinizdir.
Hz Muhammed SAV

Sürelerin Faziletleri

Kıymetli ziyaretçilerimiz,
Kuran-ı Kerimi ve süreleri; islama uygun olmayan istekleriniz, kötü amaçlarla veya başkalarına zarar vermek için okumayınız. Sonunda zarar görecek olacak olan yine siz olursunuz. 


Fatiha Süresi Ne için Okunur?

-Fatihayı Şerife’yi yatarken okuyan kimse, ölümden başka her türlü kötülükten korunur.

-Tehlike anlarında okunur.

-Cuma günü yazılarak üzerinde taşınırsa, cinlerin şerrinden korunur.

-Fatiha suresi yazılır, yağmur suyu ile silinerek içilirse, kalp çarpıntısından ve korkudan Allah (c.c) izni ile şifa bulunur.

-Farz namazlarından sonra ve yatsı namazından sonra okuyanın rızkı çoğalır.

Bakara Suresi Ne İçin Okunur?

-Tehlike anında ve duanın kabul olması için elif, lâm, mim ayeti okunur.

-Ruhi bunalıma karşı okunur.

Ali İmran Suresi Ne İçin Okunur?

Borçtan kurtulmak için için okunur.

Nisa Suresi Ne İçin Okunur?

Akrabalar arasındaki anlaşmazlığı ortadan kaldırmak için okunur.

Maide Suresi Ne İçin Okunur?

Her Türlü zarardan korunmak için okunur.

En’am Suresi Ne İçin Okunur?

İstek ve dileğin kabul olması için okunur.

A’raf Suresi Ne İçin Okunur?

Dünya ve ahiret mutluluğu için okunur.

Enfal Suresi Ne İçin Okunur?

Zindandan, iftira ve musibetten kurtulmak için gün aşırı okunur.

Tevbe Suresi Ne İçin Okunur?

Her türlü şerden kurtulmak için gün aşırı okunur,

Yunus Suresi Ne İçin Okunur?

Yunus Suresini yazıp taşıyan kimsenin düşmanı hezimete uğrar

Hud Suresi Ne İçin Okunur?

Zalime karşı galip olmak için gün aşırı okunur.

Yusuf Suresi Ne İçin Okunur?

İzzet ve saadete nail olup, bahtın açılması için okunur.

Ra’d Suresi Ne İçin Okunur?

Düşmanın kahrı için okunur. Ancak haksız yere okunursa, okuyan helak olur.

İbrahim Suresi Ne İçin Okunur?

Ahlakın güzelleşmesi için gün aşırı defa okunur.

Hicr Suresi Ne İçin Okunur?

Ticaretin kazançlı olması için gün aşırı defa okunur.

Nahl Suresi Ne İçin Okunur?

Azgınlığın ve fesadın kaldırılması için gün aşırı okunur.

İsra Suresi Ne İçin Okunur?

-Hilecilerin şerrinden korunmak için okunur,

-Misk ve safranla yazılarak dili tutulanlara içilirse Allah (c.c)’ın izni ile şifa bulur.

Kehf Suresi Ne İçin Okunur?

Her türlü fitne ve musibetten korunmak için okunur.

Meryem Suresi Ne İçin Okunur?

Fakirlikten kurtulmak için okunur.

Taha Suresi Ne İçin Okunur?

Gün aşırı okuyan kimsenin kısmeti açılır.

Enbiya Suresi Ne İçin Okunur?

Her türlü tehlikeye karşı okunur.

Hac Suresi Ne İçin Okunur?

Mahşerin dehşetinden emin olmak için okunur.

Mü’minun Suresi Ne İçin Okunur?

Her gün okuyan kimsenin, imani ve itikadi yönden düzelir, imanın kemaline erer.

Nur Suresi Ne İçin Okunur?

Okuyan kimse vesveseden kurtulur, kemali imana erer.

Furkan Suresi Ne İçin Okunur?

Düşmanın pişman olması için okunur.

Şuara Suresi Ne İçin Okunur?

Zarardan korunmak için gün aşırı okunur.

Neml Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sureyi okuyan kimse düşmanlarının şerrinden korunur.

Kasas Suresi Ne İçin Okunur?

Azap ve esaretten korunmak için okunur.

Ankebut Suresi Ne İçin Okunur?

Aklı yükselen kimselere okunursa Allah (c.c)’în izni ile şifa bulur.

Rum Suresi Ne İçin Okunur?

Düşmana karşı galip olmak için okunur. 

Lokman Suresi Ne İçin Okunur?

Dahili hastalıkala karşı gün aşırı okunur.

Secde Suresi Ne İçin Okunur?

Yazılarak bir şişe içerisinde, evin uygun bir yerinde saklanırsa, her türlü afetten emin olunur.

Ahzap Suresi Ne İçin Okunur?

Nasip ve kısmetin açılması için gün aşırı okunur.

Sebe’ Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sureyi gün aşırı okuyan kimse cin şerrinden korunur.

Fatır Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sureyi gün aşırı okuyan kimse mahlukat tarafından sevilir.

Yasin Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sureyi okuyan kimse muradına erer.

Saffat Suresi Ne İçin Okunur?

Bu süreyi gün aşırı okuyan kimsenin rızkı çoğalır, darlık çekmez.

Sad Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sureyi okuyan kimse zarar verici hayvanların şerrinden emin olur.

Zümer Suresi Ne İçin Okunur?

Halk içerisinde aziz ve muhterem bir kişi olmak için gün aşırı okunur.

Mü’min Suresi Ne İçin Okunur?

Kötü insanın şerrinden emin olmak için gün aşırı okunur.

Fussilet Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sureyi okuyan kimse yolculuktaki her türlü tehlikeden emin olur.

Şura Süresi Ne İçin Okunur?

Bu sureyi gün aşırı okuyan kimse hasmını mağlup eder. 

Zuhruf Suresi Ne İçin Okunur?

Gün aşırı 7 defa okuyan kimse muradına erer.

Duhan Suresi Ne İçin Okunur?

Gün aşırı okuyan kimse dileğine erer.

Casiye Suresi Ne İçin Okunur?

İftiradan kurtulmak için okunur.

Ahkaf Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sureyi gün aşırı okuyan kimse cin şerrinden korunur.

Muhammed Suresi Ne İçin Okunur?

Zarardan kurtulup, saadete ermek için gün aşırı okunur.

Fetih Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sureyi gün aşırı okuyan kimse, her müşkülünü halledip, her muradına nail olur.

Hucurat Suresi Ne İçin Okunur?

Hastalığın şifası için okunur.

Kaf Suresi Ne İçin Okunur?

Cuma geceleri okuyan ahiret saadetine nail olur.

Zariyat Suresi Ne İçin Okunur?

Sürekli okuyan kıtlık yüzü görmez.

Tur Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sureyi gün aşırı okuyan hakka yaklaşır, dertlerden kurtulur.

Necm Suresi Ne İçin Okunur?

Sürekli okuyan her muradına nail olur.

Kamer Suresi Ne İçin Okunur?

Sürekli okuyan kimse zalimin şerrinden emin olur.

Rahman Suresi Ne İçin Okunur?

Hayır kapılarının açılması için okunur.

Vakıa Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sureyi sürekli okuyan fakirlik çekmez, kazancı bereketli olur.

Hadid Suresi Ne İçin Okunur?

Ruhi bunalımdan kurtulmak için sürekli okunur.

Mücadele Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sure 1 avuç toprağa okunarak düşman tarafına savrulursa, düşman hezimete uğrar.

Haşır Suresi Ne İçin Okunur?

Sürekli okuyan muradına erer.

Mümtehıne Suresi Ne İçin Okunur?

Gün aşırı okuyan kimse, haramdan korunur. Borçlu ise borcunu kolaylıkla öder.

Saf Suresi Ne İçin Okunur?

Sürekli okuyan kimse aile huzursuzluğundan kurtulur.

Cuma Suresi Ne İçin Okunur?

Helalinden evlenmek isteyen kimse sürekli okursa nasibi açılır.

Münafıkun Suresi Ne İçin Okunur?

Nifaktan kurtulmak, şerre hedef olmamak için okunur.

Teğabün Suresi Ne İçin Okunur?

Nefes darlığına karşı sürekli suya okunarak içilmeli.

Talak Suresi Ne İçin Okunur?

Gün aşırı okuyan refikası ile güzel geçinir.

Tahrim Suresi Ne İçin Okunur?

Sürekli okuyanın düşmanı dost olur.

Mülk Suresi Ne İçin Okunur?

Sürekli okuyan kimse her beladan kurtulur. Kabir azabı çekmez.

Kalem Suresi Ne İçin Okunur?

Şerden kurtulmak ve muradına ermek için sürekli okunur.

Elhakka Suresi Ne İçin Okunur?

Ahiret mutluluğuna ermek için sürekli okunur.

Mearic Suresi Ne İçin Okunur?

Zafere ermek için sürekli okunur.

Nuh Suresi Ne İçin Okunur?

Sürekli okuyan kimsenin düşmanı helak olur.

Cin Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sureyi sürekli okuyan kimse nazardan, sara hastalığından ve evhamdan Allah (c.c)’în izni ile şifa bulur.

Müzemmil Suresi Ne İçin Okunur?

Sürekli okuyan kimsenin rızkı ummadığı yerlerden gelir.

Müddessir Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sureyi gün aşırı okuyanın nefsi emmarenin sultasından kurtulur.

Kıyame Suresi Ne İçin Okunur?

Cuma geceleri okuyan kimse ahiret saadetine nail olur.

İnsan Suresi Ne İçin Okunur?

Sürekli okuyan kimse kötü ahlaktan kurtulur. Hak dostlarının zümresine nail olur.

Mürselat Suresi Ne İçin Okunur?

Göz hastalığına yakalanmamak için okunur.

Nebe Suresi Ne İçin Okunur?

İkindiden sonra okuyan dünya ve ahiret saadetine nail olur.

Naziat Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sureyi her gece okuyan kimse son nefesini Kelim-i Tevhid ile kapar.

Abese Suresi Ne İçin Okunur?

Yakıne ermek için sürekli okunur.

Tekvir Suresi Ne İçin Okunur?

Müşküllerin hali için okunmalıdır.

İnfitar Suresi Ne İçin Okunur?

Murada ermek için okunur.

Mutaffifin Suresi Ne İçin Okunur?

Ağlayan çocuğu susturmak için okunur.

İnşikak Suresi Ne İçin Okunur?

Doğumun kolay olması için okunur.

Buruc Suresi Ne İçin Okunur?

Fitneci ve fesatların şerrinden kurtulmak için okunur.

Tarık Suresi Ne İçin Okunur?

Cinlerin şerrinden kurtulmak için okunur.

A’la Suresi Ne İçin Okunur?

Seferden selametle dönmek için okunur.

Ğaşiye Suresi Ne İçin Okunur?

Vücuttaki her türlü yelin izalesi için okunur.

Fecir Suresi Ne İçin Okunur?

Belanın uzaklaştırılması için okunur.

Beled Suresi Ne İçin Okunur?

Kıyamette hesabın kolay geçmesi için sürekli okunur.

Şems Suresi Ne İçin Okunur?

Her türlü beladan korunmak için sürekli okunur.

Leyl Suresi Ne İçin Okunur?

Fakirlikten kurtulmak için sürekli okunur.

Duha Suresi Ne İçin Okunur?

Okumaya devam edenler ruhi bunalım ve sıkıntıdan kurtulur.

İnşirah Suresi Ne İçin Okunur?

Okumaya devam edenler ruhi bunalım ve sıkıntdan kurtulur.

Tin Suresi Ne İçin Okunur?

Sürekli okuyan kimse kötü ahlaktan kurtulur.

Alak Suresi Ne İçin Okunur?

Sürekli okuyan kimsenin sözü geçerli olur.

Kadir Suresi Ne İçin Okunur?

Her müşkülün halli için okunur.

Beyyine Suresi Ne İçin Okunur?

Bu sureyi vidr edinerek devamlı okuyanlar kamil insanların makamına erer.

Zilzal Suresi Ne İçin Okunur?

Sürekli okuyan kimse düşmanını helak eder.

Adiyat Suresi Ne İçin Okunur?

Nazardan korunmak için sürekli okunur.

Karia Suresi Ne İçin Okunur?

Her işin intizamı için okunur.

Tekasür Suresi Ne İçin Okunur?

Dünyevi ve uhrevi musibetlerden kurtulmak için gün aşırı okunur.

Asr Suresi Ne İçin Okunur?

İç hastalıkların tedavisi için yazılarak suyu içilir. 70 defa da okunur.

Hümeze Suresi Ne İçin Okunur?

İnsanların zemminden ve iftirasından kurtulmak için okunur.

Fil Suresi Ne İçin Okunur?

Akşamla yatsı arasında sürekli okuyan kimse muradına nail olur.

Kureyş Suresi Ne İçin Okunur?

Zengin ve güzel ahlaka sahip olmak ve müsibetlerden emin olmak için okunur.

Maun Suresi Ne İçin Okunur?

Sürekli okuyan kimse Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizi rüyasında görür.

Kevser Suresi Ne İçin Okunur?

-Sürekli okuyan kimse muradına nail olur. 
-Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizi rüyasında görür.

Kafirun Suresi Ne İçin Okunur?

Yatarken okuyan kimse imanını şeytandan korumuş olur.

Nasr Suresi Ne İçin Okunur?

Her muradın halli için sürekli okunur.

Tebbet Suresi Ne İçin Okunur?

Düşmanın helakı için okunur.

İhlas Suresi Ne İçin Okunur?

-Sürekli okuyan kimse kamil bir imana erer, vücudu kabirde çürümez,

Felak Suresi Ne İçin Okunur?

Sihri tesirsiz hale getirmek ve şeytandan korunmak için okunur.

Nas Suresi Ne İçin Okunur?

Cin şerrinden ve evhamdan korunmak için okunur.

2 105